News

"; echo "
".$row["title"]."
- "; //Dan de dag waarop het berichtje is geplaatst $dag = date("d",$row["time1"]); $row["maand"] = date("m",$row["time1"]); $jaar = date("Y",$row["time1"]); //Dan de maand uitschrijven in woorden: if($row["maand"]=="01") $maand= "January"; if($row["maand"]=="02") $maand= "February"; if($row["maand"]=="03") $maand= "March"; if($row["maand"]=="04") $maand= "April"; if($row["maand"]=="05") $maand= "May"; if($row["maand"]=="06") $maand= "June"; if($row["maand"]=="07") $maand= "July"; if($row["maand"]=="08") $maand= "Augusts"; if($row["maand"]=="09") $maand= "September"; if($row["maand"]=="10") $maand= "Oktober"; if($row["maand"]=="11") $maand= "November"; if($row["maand"]=="12") $maand= "December"; echo $dag." ".$maand.", ".$jaar."
"; echo "
"; ////////////////// //PARSER FUNCTIE// ////////////////// //IMG replace functie $postText = str_replace('[img]', '', $postText); //Beginlengte van de totale string, deze veranderd na elke mutatie, dus steeds opnieuw berekenen... $string_lenght = strlen($postText); //FILE replace funtie $pos2 = 0; WHILE($pos2 < $string_lenght) { $pos = strpos($postText, '[file]', $pos2); //De eerst volgende positie van het woord [file] if($pos){ //Komt het woord voor in de tekst ?? zo ja, dan gaan we vervangen, supermooi $pos2 = strpos($postText, '[/file]', $pos2); //De eerst volgende positie van het woord [/file] $end = $pos2 - ($pos+6); $lenght = (($pos2+7)-($pos)); //De lengte van de string inclusief de woorden [file] (6) en [/file] (7) $textFile = substr("$postText", $pos+6, $end); //Wat staat er dan eigenlijk tussen ? $postText = substr_replace($postText, ''.$textFile.'', $pos, $lenght); //Verander alles maar in... $string_lenght = strlen($postText); //De lengte van de string is veranderd, er is een nieuwe lengte } $pos2++; //We verhogen de positie met een } $string_lenght = strlen($postText); //de lengte van de string bij aanvang //LINK replace funtie $pos2 = 0; //we beginnen bij 0 WHILE($pos2 < $string_lenght) { $pos = strpos($postText, '[link=', $pos2); //De eerst volgende positie van het woord [link=, gemeten vanaf pos2 if($pos){ //Komt het woord voor in de tekst ?? zo ja, dan gaan we vervangen, supermooi $pos2 = strpos($postText, '[/link]', $pos); //positie van de end-tag [/link] $postText = substr_replace($postText, '', $pos2, 7); //Verander '[/link]' naar... $pos2 = strpos($postText, ']', $pos); //De eerst volgende positie van het ]-teken: [link=nr]text[/link] $postText = substr_replace($postText, '">', $pos2, 1); //Verander ']' naar... $postText = substr_replace($postText, ' ', $pos, $lenght); //Verander alles maar in... $string_lenght = strlen($postText); //De lengte van de string is veranderd, er is een nieuwe lengte } $pos2++; //We verhogen de positie met een } echo (stripslashes($postText)); echo "
~ ~
"; } echo "

"; include "includes/table_stop.php"; ///////////// //SPONSOREN// ///////////// if($z_sponsoren=="1"){ //We willen sponsoren zien !!! //Eerst even wat ruimte echo ''; echo ''; echo '
'; include "includes/table_start.php"; echo "
"; echo "
Sponsors

"; echo "
"; //Nu wil ik het plaatje, de naam en de link naar de sponsor $result = mysql_query("SELECT * FROM site_sponsors WHERE time2>='".mktime(0,0,0,date("m"),date("j"),date("Y"))."' AND time1<='".mktime(0,0,0,date("m"),date("j"),date("Y"))."' ORDER BY menu"); while($row = mysql_fetch_array($result)) { echo "
"; echo "".$row["title"].""; echo "
"; } include "includes/table_stop.php"; } echo ""; //////////// // Footer // //////////// include "includes/footer.php"; ?>